VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH MTV Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản Khatoco (tiếng Anh: Khatoco Real Estate Investment and Trading Limited Company, viết tắt KHAREAL), thành viên của Tổng Công ty Khánh Việt, được thành lập vào ngày 31/8/2011. Với vốn điều lệ 224 tỷ đồng, KHAREAL chuyên về đầu tư và kinh doanh bất động sản, bao gồm xây dựng và quản lý dự án như khu dân cư, nhà ở, và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Công ty TNHH MTV Đầu tư & Kinh doanh Bất động sản Khatoco hoạt động trên nhiều lĩnh vực, đặt biệt có thế mạnh về hạ tầng cụm công nghiệp tại Khánh Hòa

Xây dựng nhà các loại

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

Chuẩn bị mặt bằng

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan